X

O nás

Spoločnosť EXCLUSIVE MEDIA úspešne prevádzkuje rozsiahlu sieť indoorových reklamných nosičov na celom Slovensku.

Spoločnosť EXCLUSIVE MEDIA sa v decembri 2009 osamostatnila od českej pobočky Face Up Media, ktorá pod týmto menom na slovenskom a českom trhu pôsobí od roku 1999. Spoločnosť EXCLUSIVE MEDIA úspešne prevádzkuje rozsiahlu sieť indoorových reklamných nosičov na celom Slovensku.

Poskytujeme sieť médií rôznych formátov umiestnených v baroch, kaviarňach, reštauráciách, kluboch, športových centrách, kaderníckych salónoch, zdravotníckych centrách a na stredných školách.

EXCLUSIVE MEDIA oslovuje presnú cieľovú skupinu, ktorú masové médiá vedia zasiahnuť zložitejšie.

Jednotlivé lokácie sú vyberané s maximálnou pozornosťou, tak ako aj priestor pre všetky naše plochy.

 

Spolupracujeme s:

Benefity:

  • Naše produkty sú veľmi úzko zacielené na jasne vyprofilovanú cieľovú skupinu, ktorú potrebujete osloviť.
  • Kvalita oslovenia je oveľa vyššia z dôvodu ničím nerušeného vnímania a v niektorých prípadoch aj vďaka možnosti veľmi osobného intímneho oslovenia.
  • Zásah je možné ešte znásobiť kombináciou s rôznymi druhmi promotion, ktoré Vám EXCLUSIVE MEDIA ponúka. 
  • Veľká časť produktov prichádza u návštevníkov do priameho prepojenia s činnosťou, ktorú práve vykonávajú (príklady:inzercia na telové mlieko v šatniach alebo sprchách vo fitness a sport centrách a jeho následné použitie po cvičení, atď.).
  • V rámci našeho servisu zaisťujeme ku každej kampani fotodokumentáciu. Pri doplnkových aktivitách zabezpečujeme ávrh mechaniky distribúcie a komplexné riešenia na kľúč.

Cieľová skupina:

  • Oslovujeme ľudí všetkých vekových kategórií. Cieľovou skupinou oslovovanou našimi nosičmi sú ľudia vo veku 12-50 rokov so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním.
  • Väčšina z nich disponuje stredným až stredne vyšším príjmom a preto je veľmi zaujímavou cieľovou skupinou. Črtou tejto príjmovej skupiny je ich schopnosť míňať peniaze na vyskúšanie nových produktov a služieb, radi si kupujú módne značky a sledujú trendy.
  • Časť z nich je vo veku, kedy si vytvárajú a budujú lojalitu k danej značke alebo produkte.
  • Nie malá časť sa orientuje tiež na aktívny spôsob života s dôrazom na šport.

 

Produkty

Naša ponuka

Fitness

B1 Sport poster Sieť 70 rámcov B1 (707 x 1000 mm) vo vybraných fitness centrách a squash centrách. - Pokrývame najväčších 10 miest na území Slovenskej republiky. - Umiestnenie je v interiéroch telocviční, v stupných halách a v šatniach. Ako jediný ponúkame reklamu aj v Národnom tenisovom centre. - V reklame veľmi rozšírený a bežne používaný formát, vďaka ktorému môžete byť zase o niečo bližšie k Vašej cieľovej skupine. Jedná sa hlavne o aktívne žijúcich ľudí vo veku od 18-40 rokov s dôrazom na zdravý spôsob života. - Veľmi účinné v kombinácii so samplingom, distribúciou doplnkových reklamných letákov či spojené s  obrandovaním skriniek. A4 Changing room cabin stickers Umývateľné samolepky s laminovaným povrchom s nonpermanentným lepidlom v počte 2200 plôch A4 (210 x 297 mm ) vo vybraných FITNESS centrách a SQUASH centrách, prípadne AQUAPARKY. - Pokrývame 10 najväčších miest na Slovensku. - Umiestnené priamo na skrinkách v prezliekárňach av šatniach. - Ďalší veľmi úzko zacielený spôsob oslovenia vhodný na podporu najrôznejších produktov. - Veľmi účinné médium v kombinácii so samplingom, alebo inými našimi nosičmi v sieti FITNESS a šport. Tin board Umývateľné samolepky TIN (1000 x 400 mm) vo vybraných squash centrách. - Pokrývame 10 najväčších miest na Slovensku. - Umietnené na vstupných dverách squashových kurtov. - Dolnková komunikácia vhodná pre veľmi široké spektrum zadávateľov – pre potravinové doplnky, športové oblečenie, vitamíny, mobilných operátorov, poisťovne a podobne. - Vhodné v kombinácii s inými nosičmi EXCLUSIVE MEDIA B2 Wash room posters Umývateľné samolepky s nonpermovým lepidlom v počte 140 plôch B2 (500 x 700 mm) vo vybraných fitness centrách a squash centrách. - Pokrývame 10 najväčších miest na Slovensku. - Umiestnené priamo v sprchách. - Intímny spôsob oslovenia vhodný pre komunikáciu kozmetiky, hygienických alebo farmaceutických produktov a podobne. - Veľmi účinné médium v kombinácii so samplingom alebo inými našimi nosičmi v sieti fitness a šport. Nálepky na zrkadlo Umývateľné samolepky s nonpermanentným lepidlom vo vybraných fitness centrách a squash centrách, reštauráciách, kluboch a kaderníckych salónoch. - Umiestnené priamo na zrkadlách, na toaletách, v reštauráciách a baroch. - Umiestnené v dámskych a pánskych toaletách, prípadne v šatniach fitness centier. - Možnosť polepenia zrkadlových sál vo fitness centrách. 

Fitness

SPECIAL SERVICES

Presné a efektívne projekty šité na mieru zákazníkom

SPECIAL SERVICES

Ponúkame presné a efektívne projekty na kľúč vyladené presne špecifickej cielovej skupine a rôzne miesta pôsobenia.

Promotion a  distribučné oddelenie

Kampane sú tvorené ľudmi s dlhoročnou skúsenosťou v oblasti promotion, distribúcie a reklamy. Pri návrhu úzko spolupracujeme so špecialistami.

Rozsah ponúkaných služieb

Od návrhu mechaniky alebo aktivity cez ich realizáciu až po vyhodnotenie a dokumentáciu výsledkov.

Od dedín, cez mestá a ich regióny až po celé Slovensko.

Od jednorázových cez sezónne až k celoročným stálym aktivitám.

Od štandartných až po netradičné - guerilla a ďalšie moderné spôsoby BTL komunikácie.


DISTRIBÚCIA

EXCLUSIVE MEDIA disponuje niekoľkými sieťami indoor medií v najväčších mestách po celom Slovensku. EXCLUSIVE MEDIA Vám ponúka celoplošnú kampaň na Slovensku, ako aj regionálne zameranú alebo zacielenú na užšie špecifikované skupiny.

Naše distribučné oddelenie s vlastnými technickými prostriedkami je schopné zaistiť i presnú a efektívnu distribúciu na kľúč.

S ohľadom na komplexné pokrytie jednotlivých lokácií je vždy v rámci kampane možné zvoliť ten najvhodnejší nosič alebo ich kombináciu.

Kontakt

Kontaktujte nás telefonicky, alebo použite kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Nájdete nás na adrese:

EXCLUSIVE MEDIA
Rovinka 643, 90041 Rovinka

Obchodné oddelenie:
Tel: +421 917 119 534
e-mail: obchod@exclusivemedia.sk
Produkčné oddelenie:
Tel: +421 917 119 534
e-mail: produkcia@exclusivemedia.sk